ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en
Martina

Martina Matlovičová

Doľany

Martina Matlovičová vyštudovala Školu úžitkového výtvarníctva a Vysokú školu muzických umení / katedru animovanej tvorby/ v Bratislave.
Venuje sa knižnej ilustrácii a volnej tvorbe.

5,9

Kontaktná adresa
Doľany 90
90088 Doľany

E-mail  martinamatlovicova@gmail.com

Chlapec s očami ako hviezdy

Publikácie

Predmety