ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en
Marcela

Marcela Kupčíková

Bratislava

2002–2004

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná grafika

1997–2002

Akadémia umení, FVU v Banskej Bystrici, odbor voľná grafika

1993–1997
Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor propagačná grafika

Venuje sa detskej ilustrácií, voľnej grafike, maľbe a grafickému dizajnu

2,5

ilustrácie pre spot Vetíčko

Rok  2011