ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en
Martina

Martina Matlovičová

Doľany

Martina Matlovičová vyštudovala Školu úžitkového výtvarníctva a Vysokú školu muzických umení / katedru animovanej tvorby/ v Bratislave.
Venuje sa knižnej ilustrácii a volnej tvorbe.

21

Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem

Publikácie

Predmety