ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov – prehľad

  Všeobecné informácie

  Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi pri návšteve našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré vás osobne identifikujú. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete nižšie v Zásadách ochrany osobných údajov.

  Zber informácií na našich webových stránkach

  Kto je zodpovedný za zber informácií na týchto webových stránkach?

  Spracovanie údajov na týchto webových stránkach vykonáva prevádzkovateľ webových stránok. Jeho kontaktné údaje nájdete na stránke Kontakt v rámci tejto webovej stránky.

  Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje zhromažďujeme na jednej strane tak, že nám ich poskytnete. Môže ísť napríklad o osobné údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

  Ostatné osobné údaje sa zhromažďujú automaticky pri vašej návšteve webovej stránky a to prostredníctvom našich informačných systémov. Jedná sa predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Zber týchto informácií prebieha automaticky akonáhle navštívite naše webové stránky.

  K čomu používame vaše osobné údaje?

  Časť týchto osobných údajov sa zhromažďuje aby bola zabezpečená bezchybná prevádzka webových stránok. Ďalšie údaje môžu byť použité na analýzu chovania užívateľov.

  Aké máte práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

  Kedykoľvek máte právo bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade dotazov alebo otázok k téme ochrany osobných údajov nás môžete kedykoľvek informovať prostredníctvom kontaktného formulára na stránke Kontakt. Ďalej tiež máte možnosť podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

  Nástroje pre analýzu a nástroje iných strán

  V prípade, že navštívite našu webovú stránku, môže byť vaše chovanie pri jej používaní štatisticky vyhodnocované. Deje sa tak predovšetkým vďaka cookies a takzvaným analyzačným nástrojom. Analýza vašeho chovania pri prehliadaní stránok sa spravidla vykonáva anonymne. Vaše chovanie pri prehliadaní stránok nie je možné spätne vysledovať. Môžete vyjadriť nesúhlas s touto analýzou alebo jej môžete zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich Zásadách ochrany osobných údajov.

 2. Základné informácie a povinné informácie

  Ochrana osobných údajov

  Prevádzkovateľ týchto webových stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov a týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

  Keď použijete tieto webové stránky, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú informácie, ktoré vás osobne identifikujú. Tieto Zásady ochrany osobných údajov objasňujú, ktoré údaje zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme a k čomu ich používame.

  Upozorňujeme na to, že prenos informácií na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať programátorské chyby. Úplná ochrana osobných údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

  Informácie o zodpovednom mieste

  Zodpovedným miestom pre spracovanie osobných údajov na týchto webových stránkach je

  ASIL – Asociácia ilustrátorov
  Moskovská 12
  81108 Bratislava

  Zodpovedným miestom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s ďalšími rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania vašich osobných údajov (napr. meno, e-mailová adresa a iné).

  Odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov

  Mnohé operácie pri spracovaní osobných údajov sú možné výlučne s vašim súhlasom. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí k tomu neformálna správa zaslaná prostredníctvom kontaktného formulára. Odvolanie sa nedotkne zákonnosti spracovania osobných údajov zrealizovaných ešte pred samotným odvolaním.

  Právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu

  V prípade porušenia ochrany osobných údajov má postihnutá osoba právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu. Príslušným dozorným orgánom v otázke ochrany osobných údajov je miestny úradník pre ochranu osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na nasledovnej webstránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

  Právo na prenositeľnosť dát

  Máte právo požiadať o prevedenie údajov, ktoré automaticky spracovávame na základe vašeho súhlasu priamo vám alebo tretej strane v bežnom strojovo čitateľnom formáte.

  Šifrovanie pomocou SSL

  Tieto webové stránky používajú z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane pri prenose dôverného obsahu, ako sú napr. prihlasovacie údaje, šifrovanie pomocou SSL. Šifrované pripojenie poznáte podľa toho, že riadok s adresou vášho internetového prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“, a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

  V prípade, ak je aktivované šifrovanie pomocou SSL, údaje, ktoré nám poskytujete, nemôžu byť čítané treťou osobou.

  Informácie, blokovanie, vymazanie

  V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch, účele ich spracovania, právo na úpravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade dotazov alebo otázok k téme ochrany osobných údajov nás môžete kedykoľvek informovať prostredníctvom kontaktného formulára na stránke Kontakt.

 3. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

  Zákonom stanovená zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

  Pre naše združenie je poverená jedna zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov.

  E-mail: asil[zav.]asil.sk

 4. Zber informácií na našich webových stránkach

  Cookies

  Internetové stránky čiastočne využívajú cookies. Súbory cookies váš počítač nepoškodia a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies slúžia k tomu, aby sme vám zabezpečili komfort pri prehliadaní našich webových stránok. Sú to malé textové súbory uložené vo vašom počítači a v internetovom prehliadači.

  Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. „session cookies“. Po skončení vašej návštevy budú automaticky vymazané. Ostatné cookies zostanú vo vašom koncovom zariadení uložené až kým ich nezmažete. Tieto súbory cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri budúcej návšteve.

  Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o uložení súborov cookies a aby ste mohli povoliť cookies len v jednotlivých prípadoch, schváliť cookies pre určité prípady alebo ich celkovo odmietnuť prípadne aktivovať automatické zmazanie cookies pri zatvorení prehliadača. V prípade deaktivácie cookies môže byť obmedzená funkčnosť webových stránok.

  Cookies, ktoré sú potrebné pre vykonávanie procesu elektronickej komunikácie alebo pre poskytovanie niektorých vami požadovaných funkcií, sa ukladajú na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie cookies kvôli technicky bezproblémovému a optimalizovanému poskytovaniu svojich služieb. V prípade, že budú ukladané ďalšie súbory cookies (napr. cookies pre analýzu vašeho chovania pri prehliadaní stránok), bude o nich v týchto Zásadách ochrany osobných údajov samostatné pojednanie.

  Kontaktný formulár

  Ak nám pošlete dotaz prostredníctvom kontaktného formulára, budú u nás za účelom spracovania dotazu a pre prípad následných otázok uložené vaše údaje z kontaktného formulára, a to vrátane vami uvedených kontaktných údajov. Tieto informácie nebudeme bez vášho súhlasu s nikým zdieľať.

  Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formulára tak prebieha výhradne na základe vášho súhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí k tomu neformálna správa zaslaná prostredníctvom kontaktného formulára. Odvolanie sa nedotkne zákonnosti spracovania osobných údajov zrealizovaných ešte pred samotným odvolaním.

  Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, u nás zostanú, pokým nás nepožiadate o ich zmazanie, neodvoláte váš súhlas s ich uložením alebo nevyprší účel pre archivovanie týchto údajov (napr. potom, ako bol váš dotaz spracovaný). Záväzné zákonné ustanovenia – predovšetkým stanovené lehoty pre archivovanie – zostávajú nedotknuté.

 5. Sociálne médiá

  Plugin pre Facebook (tlačítko Zdieľať)

  Na našich webových stránkach je integrovaný plugin pre sociálnu sieť Facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Plugin pre Facebook poznáte podľa loga Facebook alebo podľa tlačítka „Share“ („Zdieľať“). Prehľad pluginov pre Facebook nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

  Keď navštívite naše webové stránky, vďaka pluginu sa vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook tak získa informáciu, že ste s vašou IP adresou navštívili našu stránku.

  Keď kliknete na facebookové tlačítko „Zdieľať“ a budete prihlásený vo vašom facebookovom účte, môžete na obsah našich stránok odkazovať v rámci vášho facebookového profilu. Vďaka tomu môže Facebook návštevu našich stránok priradiť k vášmu užívateľskému kontu. Upozorňujeme na to, že ako poskytovateľ stránok nedostávame žiadne informácie o obsahu doručovaných údajov a ani o ich využití zo strany Facebooku.

  Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledovnej adrese: https://www.facebook.com/policy.

  Ak si neprajete, aby Facebook nepriraďoval návštevu našich stránok k vášmu facebookovému účtu, odhláste sa prosím z vášho facebookového užívateľského konta.

 6. Analytické nástroje a reklama

  Google Analytics

  Táto internetová stránka používa službu analýz používania webových stránok Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Aplikácia Google Analytics používa tzv. „cookies“. Sú to textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analyzovanie spôsobu, akým využívate internetovú stránku. Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies o vašom používaní internetovej stránky sú spravidla prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sú uložené.

  Ukladanie cookies spoločnosti Google pre účely analýz je prevádzkované na základe ustanovenia čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na analýze užívateľského chovania za účelom optimalizácie svojich internetových služieb.

  Plugin prehliadača

  Ukladanie cookies môžete zamedziť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že v takomto prípade zrejme nebudete môcť v plnom rozsahu využívať rôzne funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov prostredníctvom cookies vzťahujúcich sa k využívaniu internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a ich zasielanie spoločnosti Google ako aj spracovanie týchto údajov Googlom tým, že si stiahnete a nainštalujete do prehliadača plugin prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Odmietnutie zhromažďovania údajov

  Zhromažďovanie vašich údajov aplikáciou Google Analytics môžete zamedziť kliknutím na nasledujúci odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tým bude nastavený odhlasovací súbor cookie (opt-out), ktorý zamedzuje zhromažďovanie vašich údajov pri navštívení našich webových stránok v budúcnosti.

  Ďalšie informácie o zaobchádzaní s dátami užívateľov v rámci aplikácie Google Analytics nájdete v Zásadách o ochrane údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  Zmluvné spracovanie údajov

  So spoločnosťou Google máme uzatvorenú zmluvu o zmluvnom spracovaní údajov a pri využívaní služby Google Analytics prísne dodržiavame a presadzujeme požiadavky stanovené slovenskými úradmi pre ochranu osobných údajov.

  Google reCAPTCHA

  Na našich internetových stránkach používame funkciu „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom aplikácie je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej jen „Google“).

  Aplikácia reCAPTCHA preveruje, či bolo zadanie údajov na našich internetových stránkach (napr. do kontaktného formulára) vykonané človekom alebo automatizovaným programom. Za týmto účelom analyzuje reCAPTCHA chovanie návštevníka internetovej stránky podľa rôznych charakteristík. Táto analýza je spustená automaticky v okamžiku, keď návštevník vstúpi na internetovú stránku. Za účelom tejto analýzy (preverovanie) vyhodnocuje reCAPTCHA rôzne informácie (napr. IP adresu, dobu návštevy užívateľa na internetovej stránke alebo pohyby myši vykonané užívateľom). Údaje získané analýzou sú poskytované spoločnosti Google.

  Analýzy realizované systémom reCAPTCHA bežia celkom na pozadí. Návštevníci nie sú informovaní o prebiehajúcej analýze.

  Spracovanie údajov je realizované na základe ustanovenia čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na tom, aby jeho internetová služba bola chránená proti zneužitiu automatizovanými robotmi a pred spamom.

  Ďalšie informácie o systéme Google reCAPTCHA a Zásady o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na nasledujúcich stránkach: https://policies.google.com/privacyhttps://www.google.com/recaptcha.

  Písma Google Web Fonts

  Táto stránka používa k jednotnému zobrazeniu fontov (písma) tzv. webové fonty poskytované spoločnosťou Google. V prípade vstupu na určitú stránku umiestni váš internetový prehliadač potrebné webové fonty do svojej dočasnej pamäti tak, aby bolo možné správne zobrazovať texty a štýly písma.

  Za týmto účelom musí vami používaný prehliadač naviazať spojenie so servermi Google. Vďaka tomu Google zistí, že z vašej IP adresy bol realizovaný prístup na našu internetovú stránku. Používanie webových fontov Google Web Fonts je odôvodnené v záujme jednotného a správneho zobrazovania našich online služieb. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle ustanovenia čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

  V prípade, ak váš internetový prehliadač nepodporuje internetové fonty Web Fonts, bude váš prehliadač zobrazovať štandardné písmo.

  Ďalšie informácie o internetových fontoch Google Web Fonts nájdete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy.