ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Anketa k odmenám ilustrátorov
23. 5. 2017

Za účelom prieskumu odmien ilustrátorov na Slovensku sme v ASIL koncom apríla spustil svoju prvú verejnú anketu. Naším poslaním je zistiť, aká je bežná cena pre jednotlivé ilustrované zákazky.

Od mnohých ilustrátorov pravidelne dostávame informácie, že situácia s ich honorármi je kritická. Čas a skúsenosti potrebné na ich tvorbu sú neúmerné odmenám, ktoré za zákazky dostávajú. Iná skupina ilustrátorov ale tak výrazné problémy nemá. Aká je teda skutočnosť a čo všetko ovplyvňuje výšku odmien ilustrátorov? Zohrávajú úlohu v tomto smere aj pracovné skúsenosti? Je výška odmien úmerná aj spôsobom používania ilustrácií? Ako tieto okolnosti súvisia s jednotlivými typmi klientov? Aby sme dostali odpovede na vaše (ale aj naše) otázky, vytvorili sme dotazník pre všetkých slovenských ilustrátorov.

Zapojte sa aj vy! Vyplnenie dotazníka je plne anonymné a jednoduché: https://goo.gl/forms/t4qnM88O5FQ0y9S62
 

Anketa ASIL

Posledné mesiace sa v ASIL intenzívne venujeme príprave materiálov, ktoré vnesú systém a lepšie porozumenie do spoluprác klientov a ilustrátorov. Mnohí klienti presne nevedia, čo všetko je potrebné na vytvorenie ilustrácií, čo sa skrýva vo výslednej cene alebo akým spôsobom prebieha spolupráca s ilustrátormi. Zo strany autorov tiež vnímame otázky ohľadne stanovenia odmien rôznych typov ilustrácií a licencií. Je rozdiel vytvoriť ilustráciu pre jednorazové použitie a pre reklamnú kampaň? Odpovede na takéto otázky zverejníme pre návštevníkov webstránky ASIL.

Aby sme ale dokument tohoto typu vytvorili, potrebujeme dôkladne poznať súčasnú situáciu. Nechceme vychádzať len z akýchsi dohadov a tušení, potrebujeme čo najpresnejšie informácie. Pozývame preto všetkých výtvarníkov, ktorí sa profesionálne alebo aj príležitostne venujú ilustrácii, aby nám prostredníctvom anonymnej ankety poskytli informácie o svojich zákazkách. Na základe týchto dát vytvorí ASIL okrem spomínaných „návodov“ tiež prehľadnú štatistiku, v ktorej vám všetkým predstavíme výsledky – vzťahy medzi jednotlivými typmi zákaziek, typmi klientov, výškou odmien, pracovným časom a mnohým ďalším.

Anketa je prístupná do 31. mája 2017. Pomôžete nám, ak info o nej zazdieľate aj medzi ostatných.