ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Kontakt

ASIL – Asociácia ilustrátorov, o.z.
Moskovská 12,
811 08 Bratislava,
Slovenská republika

Zapísaná v Registri občianskych
združení vedenom Ministerstvom vnútra SR
pod č.VVS/1-900/90-34448 zo dňa 23. 10. 2009
IČO: 42173540

Banka: VÚB
IBAN: SK6502000000002662510455
SWIFT: SUBASKBX

Napíšte nám