ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Naši grafickí dizajnéri

Kvalitná ilustrácia si vyžaduje kvalitného dizajnéra. Mnohí ilustrátori sa na vlastnej koži presvedčili, že ich poctivá práca môže neprofesionálnym dizajnom alebo zlou predtlačovou prípravou dopadnúť priam fatálne.

Niektorí ilustrátori si vedia v oblasti dizajnu poradiť aj sami, no z vyššie spomenutých dôvodov viacerí z nich pravidelne spolupracujú s profesionálnymi dizajnérmi a vytvorili už ilustrátorsko-dizajnérske dvojice. Pre zviditeľnenie týchto dizajnérov ponúka ASIL ich zoznam.

Členovia ASIL si pri zverejňovaní svojich publikácií vypĺňajú v portfóliách aj kategóriu Dizajnér. Na tomto mieste tak ľahko získate prehľad, ktorý dizajnér spolupracuje s ktorými ilustrátormi a zároveň vidíte výsledok ich vzájomnej spolupráce.
3H creative studio

3H creative studio
Dizajn 2 produktov


Alžbeta Kováčová

Alžbeta Kováčová
Dizajn 2 produktov


Marcela Kupčíková

Marcela Kupčíková
Dizajn 2 produktov


Petra Štefanková

Petra Štefanková
Dizajn 2 produktov


Barbora Gavláková

Barbora Gavláková
Dizajn 1 produktu


Damian Pastirčák

Damian Pastirčák
Dizajn 1 produktu


Eleonóra Nosterská

Eleonóra Nosterská
Dizajn 1 produktu


Jana Bečková

Jana Bečková
Dizajn 1 produktu


Janka Bálik

Janka Bálik
Dizajn 1 produktu


Kamila Dzurňáková - Královičová

Kamila Dzurňáková - Královičová
Dizajn 1 produktu


Karim Shatat

Karim Shatat
Dizajn 1 produktu


Lea Tocekova

Lea Tocekova
Dizajn 1 produktu


Lubomír Šedivý

Lubomír Šedivý
Dizajn 1 produktu


Mikina Dimunová

Mikina Dimunová
Dizajn 1 produktu


MONO, visualcom

MONO, visualcom
Dizajn 1 produktu


Palo Bálik &  Daniela Olejníková

Palo Bálik & Daniela Olejníková
Dizajn 1 produktu


Silvia Bálintová

Silvia Bálintová
Dizajn 1 produktu


Simona Čechová

Simona Čechová
Dizajn 1 produktu


Vojtech Ruman

Vojtech Ruman
Dizajn 1 produktu


Zuzana Mlynárčiková

Zuzana Mlynárčiková
Dizajn 1 produktu