ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Štyri oriešky pre Prahu
6. 10. 2015

Pri príležitosti Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti sa náš dlhoročný partner Mestská knižnica mesta Piešťany zapája do medzinárodného česko-slovenského projektu Festival českej a slovenskej tvorby pre deti, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.–24.10. 2015 pod záštitou ministra kultúry ČR Daniela Hermana.

Poslaním Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti je priniesť českú a slovenskú literatúru, rozprávkové knihy a workshopy, bábkové predstavenia, výstavu ilustrácií, poukázať na príbuznosť Čechov a Slovákov, na blízkosť oboch jazykov i národov, ktoré spája časť spoločnej histórie, kultúry i tradícií. Hlavným organizátorom podujatia je nezisková organizácia BONA FIDE Praha.

Foto © archív Mestskej knižnice mesta Piešťany

V Múzeu hlavného mesta Prahy počas festivalu svoju tvorbu predstavia najvýznamnejší súčasní slovenskí ilustrátori: Miloš Kopták, Martina Matlovičová, Vladimír Král a Daniela Olejníková. Výstava nesie názov Štyri oriešky pre Prahu. Všetci štyria ilustrátori, ktorí sú zároveň tvorcami ceny medzinárodného česko-slovenského rozhlasového festivalu Zázračný oriešok, Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, majú pre deti pripravený aj spoločný výtvarný workshop Tvoríme s orieškovými ilustrátormi. V mestskej knižnici v Prahe sa uskutoční autorské čítanie, beseda a workshop Martiny Matlovičovej a Ester Starej k ich spoločnej knihe A pak se to stalo! ocenenej Zlatou stuhou 2010 za výtvarnú časť a Výročnou cenou vydavateľstva Albatros 2010. Zo svojich obľúbených kníh prídu deťom čítať aj ďalšie známe osobnosti – Ivana Chýlková, Jiří Stránský, Jan Kraus, Ján Sebechlebský, Viera Kučerová a Richard Trsťan.

Viac info na stránkach Mestskej knižnice mesta Piešťany.