ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Anketa k odmenám ilustrátorov
23. 5. 2017

Za účelom prieskumu odmien ilustrátorov na Slovensku sme v ASIL koncom apríla spustil svoju prvú verejnú anketu. Naším poslaním je zistiť, v akých cenových hladinách sa pohybujú odmeny ilustrátorov.

Od mnohých ilustrátorov pravidelne dostávame informácie, že situácia s ich honorármi je kritická. Čas a skúsenosti potrebné na ich tvorbu sú neúmerné odmenám, ktoré za zákazky dostávajú. Popri tom sú ale ilustrátori, ktorí tak výrazné problémy nemajú. Čo všetko teda ovplyvňuje výšku odmien ilustrátorov? Zohrávajú úlohu v tomto smere aj pracovné skúsenosti? Je výška odmien úmerná aj spôsobom používania ilustrácií? Ako tieto okolnosti súvisia s jednotlivými typmi klientov? Aby sme dostali odpovede na vaše (ale aj naše) otázky, vytvorili sme dotazník pre všetkých slovenských ilustrátorov.

Zapojte sa aj vy! Vyplnenie dotazníka je plne anonymné a jednoduché: https://goo.gl/forms/t4qnM88O5FQ0y9S62
 

Anketa ASIL

Posledné mesiace sa v ASIL intenzívne venujeme príprave materiálov, ktoré vnesú systém a lepšie porozumenie do spoluprác klientov a ilustrátorov. Mnohí klienti presne nevedia, čo všetko je potrebné na vytvorenie ilustrácií, čo sa skrýva vo výslednej odmene alebo akým spôsobom prebieha spolupráca s ilustrátormi. Zo strany autorov tiež vnímame otázky ohľadne stanovenia odmien rôznych typov ilustrácií a licencií. Je rozdiel vytvoriť ilustráciu pre jednorazové použitie a pre reklamnú kampaň? Odpovede na takéto otázky zverejníme pre návštevníkov webstránky ASIL.

Aby sme ale dokument tohoto typu vytvorili, potrebujeme dôkladne poznať súčasnú situáciu. Nechceme vychádzať len z akýchsi dohadov a tušení, potrebujeme čo najpresnejšie informácie. Pozývame preto všetkých výtvarníkov, ktorí sa profesionálne alebo aj príležitostne venujú ilustrácii, aby nám prostredníctvom anonymnej ankety poskytli informácie o svojich zákazkách. Na základe týchto dát vytvorí ASIL okrem spomínaných „návodov“ tiež prehľadnú štatistiku, v ktorej vám všetkým predstavíme výsledky – vzťahy medzi jednotlivými typmi zákaziek, typmi klientov, výškou odmien, pracovným časom a mnohým ďalším.

Anketa je prístupná do 31. mája 2017. Pomôžete nám, ak info o nej zazdieľate aj medzi ostatných.