ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Spolupráca s designaustria
17. 3. 2017

15. marca 2017 predseda ASIL Peter Gála spolu s Luciou Miklasovou a Martinou Stašíkovou z autorskej spoločnosti LITA navštívili rakúsku organizáciu designaustria. Témou stretnutia bolo zdieľanie know-how ohľadne licencií a odmien za vytvorenie a používanie diel ilustrátorov.

Na našej poslednej konferencii PIKTO15 vystúpila ako speaker aj Monika Fauler, zástupkyňa rakúskeho združenia designaustria, ktoré sa rovnako ako ASIL venuje propagácii a pomoci výtvarníkom a dizajnérom. Pôsobenie designaustria sledujeme už zopár rokov a bolo pre nás preto veľkým potešením, že účasť Moniky Fauler na konferencii vyústila do otvorenej a priateľskej spolupráce našich organizácií. Keď sme sa v Piešťanoch na PIKTO15 bližšie zoznámili s prepracovaným systémom návodov a odporúčaní z oblasti licencií a kalkulácií odmien pre ilustrátorov, uvedomili sme si, že toto manko musíme u nás začať intenzívne dobiehať.

Z pohľadu späť bolo PIKTO15 veľmi kľúčové aj pre začiatok spolupráce so slovenskou autorskou spoločnosťou LITA, ktorej právnička Martina Stašíková mala na konferencii prednášku o autorských zmluvách. Po roku príprav v ASIL a spoločnej koordinácii s ľuďmi v LITA sme tento týždeň navštívili kolegov z designaustria vo Viedni a v rakúskej autorskej spoločnosti Bildrecht. Bolo pre nás dôležité detailnejšie spoznať, ako tieto dve organizácie fungujú, ako navzájom spolupracujú a ako sa im darí napĺňať ich poslanie: poskytovať autorskú, ekonomickú a právnu podporu svojim členom – dizajnérom a ilustrátorom.

Prof. Severin Filek, jeden z autorov veľmi prepracovaných ale praktických návodov pre výtvarníkov, nám ponúkol odbornú konzultáciu. Keď sme sa s týmito materiálmi prvýkrát zoznámili, mali sme viacero otázok k ich uplatňovaniu v praxi. Keďže chceme aj u nás vykročiť na cestu odbornej, profesionálnej ale zároveň pre výtvarníkov „stráviteľnej“ pomoci :-), potrebovali sme info od samotných autorov.

Naša spolupráca a prípravy vlastných a na naše prostredie prispôsobených materiálov pre ilustrátorov pokračuje. O ďalších aktualitiách vás budeme informovať.