ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

USE-IT Bratislava, výsledky 1. kola
20. 11. 2015

Prinášame vám víťazné návrhy troch postupujúcich autorov ako aj všetky zvyšné návrhy výtvarníkov, ktorí sa zapojili do našej súťaže o nový vizuál mapy USE-IT Bratislava. Celkovo sa zapojilo 14 ľudí s 29 súťažnými návrhmi, čo sú čísla, z ktorých sme viac ako nadšení!

Počas víkendu 14.–15. novembra vybrala porota zo všetkých súťažných návrhov tri najlepšie, ktoré následne postupujú do druhého kola vyhlásenej výzvy na Návrh vizuálu/ilustrácie pre mapu USE-IT Bratislava. V druhom kole budú autori svoje prvotné návrhy ďalej rozpracovávať a z neho vzíde konečný víťaz.

Vybrať tri najlepšie návrhy už na prvý pohľad nebolo jednoduché. Viacerí autori do súťaže poslali návrhy, ktoré spĺňali naše požiadavky na kvalitnú a pútavú obálku budúcej mapy USE-IT Bratislava. Po dlhšom zvažovaní sme nakoniec vybrali vizuály, ktoých autormi sú Tomáš Cíger (aka Eniac), Darjan Hardi a Magdaléna Gurská. Gratulujeme!

 

Aj spomedzi ostatných návrhov je viacero, ktoré len tesne unikli prvým trom priečkam. Všetkým zúčastntným, aj tým, ktorí do druhého kola nepostupujú, veľmi ďakujeme za účasť! Už teraz sa tešíme na druhé kolo súťaže, ktorého výsledky zverejníme 7. decembra. Autormi zvyšných návrhov sú:

(zľava hore)
Hana Križanová (2ks), Mária Nerádová,
Darjan Hardi (+2ks), Katarína Caková,
Nikola Hricková (3ks),
Alexandra Hudecová (3ks),
Jakub Vysoký (3ks),
Marta Tibenská (3ks),
Magdaléna Gurská (+2ks), Jana Malatincová,
Kristína Rybárska (2ks), Dominika Lehocká,
Barbora Paulovičová (2ks)

Illustrations © ASIL, 2015